Weibird Wei (韦礼安) – 别说没爱过 (Don’t Say You Have Never Loved)

August 2015: Mandarin

William Wei 4
เพลงใหม่ของ Weibird Wei เหวยหลี่อัน เพลงนี้ปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2015 แล้วล่ะค่ะ เป็นเพลงตอนจบละครไต้หวันเรื่อง “致,第三者 (To the Dearest Intruder)” เพลงนี้ก็แน่นอนว่าหลี่อันแต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนองค่ะ เป็นเพลงช้าที่แพรชอบมากเลย ชอบท่อนฮุค ฟังแล้วรู้สึกเศร้า ๆ ความหมายก็ดีค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s