Mayday (五月天) – 勇敢 (Braveness)

December 2015: Taiwanese

Mayday - 2016 - 1
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของวง Mayday ปล่อยมาซักพักแล้วล่ะค่ะ แต่แพรก็ลืมแนะนำ ตอนแรกแพรนึกว่าเป็นเพลงจีนกลางนะ ก็คิดอยู่ว่าทำไมเดี๋ยวอาซิ่นร้องเพลงไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่องเลย ที่แท้เป็นภาษาฮกเกี้ยนนะคะ 😛 เพลงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเพลงช้าร็อค ๆ ตามสไตล์ถนัดของ Mayday แต่พอเป็นภาษาฮกเกี้ยนแพรก็เลยเฉย ๆ ฟังไม่ออก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s