G.E.M. (邓紫棋) – 光年之外 (Light Years Away)

December 2016: Mandarin

เพลงสุดท้ายที่จะแนะนำในปี 2556 คือซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของ G.E.M. เติ้งจื่อฉีเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ภาษาจีนกลางเรื่อง “Passenger” เพลงนี้พิเศษกว่าซิงเกิ้ลของ G.E.M. เพลงอื่น ๆ ที่ปล่อยออกมาช่วงหลัง ๆ นี้ตรงที่เพลงนี้เป็นเพลงใหม่ค่ะ เพราะ G.E.M. แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงเองค่ะ ซิงเกิ้ลก่อนหน้านี้มักจะเป็นเพลงคัฟเวอร์นะ สำหรับเพลงนี้แน่นอนว่าเป็นเพลงช้า ก็สไตล์ G.E.M. นะ ชอบท่อนฮุคเพลงนี้มาก ชอบให้เธอร้องเพลงสไตล์นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s