HANA (菊梓乔) – 七岁 (7 Years Old)

January 2017: Cantonese

HANA เฉินเสี่ยวอี๋ นักร้องสาวฮ่องกงหน้าใหม่ในปี 2016 เพลงนี้เป็นซิงเกิ้ลที่ 3 ของเธอแล้วค่ะ ปล่อยออกมาเมื่อต้นปี 2017 เพลงนี้เป็นเพลงช้าจีนกวางตุ้ง HANA แต่งทำนองเพลงเองนะคะ ก็เป็นเพลงช้าจังหวะหนัก ๆ นะคะ เสียงร้องเธอก็ใหญ่ ๆ หน่อย แต่ฟังสบายดีนะคะ แต่ก็เหมือน ๆ นักร้องฮ่องกงส่วนใหญ่นะคะ แพรนึกว่าเพลงของเธอจะแตกต่างจากเพลงของนักร้องคนอื่นมากกว่านี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s