JW & James Ng (王灏儿 & 吴业坤) – 原来只因深爱着 (Only Because I Love You So Much)

May 2017: Cantonese ผลงานเพลงใหม่ของ JW หวังห้าวเอ๋อ เพลงนี้ร้องคู่กับ James Ng อู่เย่คุน และก็แน่นอนว่าเป็นเพลงช้าจีนกวางตุ้งค่ะ เพลงนี้เพราะดีนะคะ แพรไม่เคยฟังเพลงของอู่เย่คุนมาก่อน แต่ก็ร้องเพลงเพราะนะคะ ทั้งคู่ร้องเพลงประสานกันได้ดีเลย เสียงร้องหวาน ๆ ของ JW เข้ากับเสียงร้องอบอุ่นของอู่เย่คุนได้ดีมากจริง … More